Undervisning

Siden 2009 har OPA FORM vært innvolvert i undervisning på Bergen Arkitekthøgskole. På alle nivå fra 1. klasse til diplom har OPA FORM hatt hovedansvar for både enkeltkurs og for struktureringen av undervisningen i lengre perioder.
Flere av kursene har fokusert på design&build. Bildene viser eksempler på realiserte prosjekter:
Bildene viser Tubakuba, et gratis overnattingstilbud på Fløyen, prosjektert og bygget av Kull27 på BAS. Lærerkreftene i dette prosjekter er i tillegg til OPA FORM, Sigurdur Gunnarsson og Håvard Austvoll. http://tubakuba.tumblr.com/