Tvildemoen

Utredning for Tvildemoen på oppdrag fra Voss Kommune. Utredningene har fungert som underlag for nylig godkjent områdeplan.
Oppdraget har fordret tett dialog med kommunen, utviklere, brukere og andre aktører med interesser i området.
Tvildemoen ligger i umiddelbar nærhet til Voss sentrum og utviklingen av området er blitt pekt ut som kritisk viktig for fremtidig vekst i kommunen.
Sentrale momenter i utredningene er i tillegg til overordna grep, en detaljert utredning i forhold til kvalitetsprogram med 3-dimensjonal regulering som vekrtøy for å få til en utvikling som gir nødvendig rom for utbyggere samtidig som den sikrer høy bokvalitet.