Storebø

Enebolig på Storebø, Austevoll. Reguleringplan er under utarbeidelse.