Løe Storhaugen

Overnattingsmodul i Løe på Storhaugen, Myrkdalen.
Under oppføring i regi av Ei Løe AS