Kråkenes

Tilbygg til Rødlandshus på Kråkenes utenfor Bergen. Ferdigstilt i 2010.