Kjennhallen

Kunstnerisk utsmykking på Lørenskog etter kunstplan utarbeidet av May-Elin Eikaas Bjerck i regi av KORO.
Prosjektet er realisert av OPA FORM og Robert Oseland.