Haukås

Mulighetsstudie gjort på oppdrag for Bergen Kommune. Parallelloppdrag vunnet sammen med Multiconsult i 2012.
Oppdraget omhandlet det største utviklingsområdet i Bergen kommune med estimert plass til omlag 8000 boliger med tilhørende sosial infrastruktur.
Sentrale momenter som er belyst i studien inkluderer typologistudier i et krevende terreng opp mot en fasedelt utbygging hvor kollektiv infrastruktur dikterer utviklingen av området.