Floro torg

På oppdrag fra Florø kommune gjennomført OPA FORM i 2011 flere forprosjekter for oppgradering av sentrale deler av Florø. Oppdraget ble løst sammen med Smedsvig Landskap