Ei Løe

1:1 skissering og modellarbeider i forbindelse med utviklingen av prosjektet Ei løe i endring.