Bruvik

Mulighetsstudie for områdeutvikling på Osterøy