Bømoen

Mulighetsstudie gjort på oppdrag fra Skifte Eiendom omkring utviklingen av et større område som tidligere har vært forvaltet av Forsvaret. Oppdraget ble løst i samarbeid med 3RW arkitekter.